Tổ chức đoàn thể | Thư viện Media | Hợp tác quốc tế
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:[email protected]

Kỳ thi tốt nghiệp THPT

MỚI: Công bố những điều chỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019

Người đăng: Nguyễn Trang | 922 lượt xem

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT với một số điểm đáng chú ý.

Theo Bộ Giáo dục & Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 về cơ bản sẽ được giữ như năm 2019, nội dung thi sẽ trong chương trình THPT, trọng tâm chương trình trong lớp 12. Những điều chỉnh chủ yếu sẽ nằm trong khâu kỹ thuật với đội ngũ tổ chức kỳ thi để nhằm hạn chế được những việc tiêu cực xảy ra.

Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến sẽ bổ sung thêm những điều khoản những người tham gia Ban thư ký Hội đồng thi không được tham gia vào Ban chấm thi tự luận, Ban làm phách, Ban chấm phúc khảo bài thi tự luận.

dieu-chinh-ky-thi-thpt-1
Công bố những điều chỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019

Những thí sinh tự do, thí sinh giáo dục thường xuyên sẽ được bố trí dự thi tại những điểm thi cùng với những thí sinh Giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi, theo đó sẽ do Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo quyết định. Những phòng thi bố trí gồm những thí sinh tự do và thí sinh Giáo dục thường xuyên. Tại điểm thi, danh sách lập phòng thi sẽ được thực hiện theo đúng quy định.

* Gắn camera ghi hình quy trình sử dụng và bảo quản đề thi/ bài thi

Quá trình bảo quản, sử dụng đề thi, bài thi tại điểm thi: Đề thi & Bài thi sẽ được bảo quản ở trong tủ riêng biệt. Tủ đựng phải chắc chắn, có khóa và được niêm phong (nhãn niêm phải có đầy đủ chữ ký của Trưởng điểm & Phó Trưởng điểm là người của trường Đại học/ Cao đẳng cùng phối hợp. Chìa khóa tủ sẽ do Trưởng điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của Công an và những người ký nhãn niêm phong. Đồng thời, lập biên bản để ghi rõ về thời gian mở, lý do mở và tình trạng niêm phong, biên bản trong đó sẽ có đủ họ & tên, chữ ký của Trường điểm thi và những người chứng kiến tại đó.

Đặc biệt, ở khu vực bảo quản đề thi, bài thi phải có lực lượng Công an trực, bảo vệ 24h/ngày, đảm bảo an toàn phòng cháy; nổ. Phòng bảo quản đề và bài thu phải chắc chắn, có camera an ninh giám sát ghi hình những hoạt động tại phòng 24h/ ngày, đảm bảo về thời gian tối thiểu lưu dữ liệu của camera và có ít nhất 1 công an trực tại đó, bảo vệ 24h/ ngày + 1 cán bộ làm nhiệm vụ tại Điểm thi của trường Đại học/ Cao đẳng thường trực đêm tại Phòng trong thời gian đề thi và bài thi được lưu trữ tại điểm thi.

Phòng thi có chứa bài thi, tủ, thùng/ những vật dụng đựng bài thi phải an toàn, chắc chắn và được khóa và niêm phong lại, trên nhãn niêm phong phải có đầy đủ chữ ký của người giữ chìa khóa và thanh tra. Chìa khóa, thùng/ những vật dụng đựng bài thu do một cán bộ Thư ký làm nhiệm tại tại Ban chấm thi giữ, chìa khóa cửa phòng chứa bài thi do Trưởng Ban chấm thi giữ, trong quá trình đóng mở phải có sự chứng kiến của Công an và thanh tra. Phòng chứa bài thi và Phòng chấm thi bài trắc nghiệm và tự luận phải có thiết bị phòng cháy nổ, camera an ninh giám sát, ghi hình những hoạt động của phòng trong vòng 24h/ ngày, thời gian tối thiểu lưu dữ liệu của camera thực hiện theo hướng dẫn thực hiện quy chế này, có công an bảo vệ và giám sát 24h/ ngày.

* Việc chấm thi được giao cho những trường Đại học

Quá trình chấm thi bài trắc nghiệm, Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến giao cho những trường Đại học chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại hội đồng thi. Sở Giáo dục & Đào tạo địa chỉ chịu trách nhiệm chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, máy quét hình, hệ thống máy tính, những thiết bị phụ trợ đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn hằng năm của Bộ, phối với với lực lượng Công an, bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn cho việc chấm thi trắc nghiệm.

dieu-chinh-ky-thi-thpt-2
Việc chấm thi được giao cho những trường Đại học

Ban chấm thi trắc nghiệm trường Đại học được Bộ giao cho nhiệm vụ cử người để Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo ra quyết định thành lập Ban chấm thi trắc nghiệm, theo đó họ sẽ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Thành phần thuộc Ban chấm thi trắc nghiệm gồm có:

- Trưởng Ban chấm thi trắc nghiệm: là lãnh đạo trường Đại học đảm nghiệm, điều hành công tác chấm thi trắc nghiệm và chịu trách nhiệm trước trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia về thời gian, quy trình, chất lượng chấm thi, có quyền thay đổi, đình chỉ việc chấm thi đối với những thành viên thiếu trách nhiệm được giao phó. Phải có trách nhiệm kiểm tra, xác minh khi bất thường xảy ra theo yêu cầu của Tổ giám sát.

- Phó Trưởng Ban chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo phòng, ban thuộc trường Đại học đảm nhiệm. Phó Trưởng Ban chấm thi trắc nghiệm thường trực sẽ do Phòng có chức năng quản lý công tác Khảo thí & Đảm bảo về chất lượng/ quản lý đào tạo đảm nhiệm. Phó trưởng ban có thể kiêm nhiệm làm trưởng không quá 1 tổ chuyên môn, thực hiện những công việc theo đúng sự phân công của Trưởng Ban chấm thi trắc nghiệm.

- Tổ trưởng Chấm bài thi trắc nghiệm: là Phó Ban chấm thi trắc nghiệm thường trực đảm nhiệm, những thành viên là cán bộ Kỹ thuật của trường Đại học, không quá 2 cán bộ kỹ thuật được huy động từ phía các sở Giáo dục & Đào tạo không thuộc địa phương có bài thi được chấm. Yêu cầu các cán bộ kỹ thuật cần phải am hiểu về công nghệ thông tin, phần mềm chấm bài thi trắc nghiệm.

Bên cạnh đó, tổ Giám sát sẽ có ít nhất 3 người. Tổ trưởng Tổ giám sát là Trưởng phòng/ Ban/ Cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra nội bộ, những thành viên tổ là viên chức thuộc trường Đại học. Tổ giám sát làm việc độc lập những tổ chuyên môn khác, sẽ có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ về quy trình chấm bài thi trắc nghiệm, quy trình bảo quản bài thi tại phòng chấm thi trắc nghiệm theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có bất kỳ vấn đề bất thường gì khi đó phải báo cáo cho Trưởng Ban để tạm dừng quá trình chấm bài thi, đề nghị Trưởng Ban kiểm tra, xác minh và tiếp tục xử lý. Người có người thân dự thi trong năm tổ chức kỳ thi không được tham gia vào Ban chấm thi trắc nghiệm tại địa phương có người tham dự thi.

Những phiếu trả lời trắc nghiệm đều phải được chấm bằng máy cùng với một phần mềm chuyên dụng do Bộ Giáo dục & Đào tạo cung cấp. Sau khi quét xong toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, dữ liệu ảnh quét phải được sao lưu ra đĩa CD/ DVD thành 3 bộ đĩa giống nhau, đóng gói, niêm phong và bàn giao 1 bộ cho Chủ tịch Hội đồng thi, 1 bộ cho Ban chấm thi trắc nghiệm lưu giữ và 1 bộ đĩa gửi về Bộ để quản lý và giám sát. Đồng thời, gửi tệp dữ liệu ảnh quét dưới dạng mã hóa về Bộ.

Quá trình xử lý kỹ thuật dữ liệu ảnh quét: Sau khi đã hoàn thành xong khâu xử lý kỹ thuật dữ liệu ảnh quét, tổ chấm bài thi trắc nghiệm mới được tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/

 

Tin Liên quan

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 935/QĐ-LĐTBXH ngày 18/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, với nhiệm vụ đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực y tế.

  Cơ sở 1: Toà nhà : PTT - Đường số 3- Lô số 07, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường: Tân Chánh Hiệp, Quận: 12, TP.HCM

  Cơ sở 2: Số 1036 Đường Tân Kỳ Tân Quý Tổ 129, Khu phố 14,  Phường: Bình Hưng Hòa, Quận: Bình Tân, TP.HCM ( Ngã 3 đèn xanh đèn đỏ giao giữa đường Tân Kỳ Tân Quý và Quốc lộ 1A).

  Website: caodangyduochcm.vn

  Email: [email protected]

  Điện thoại: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

  Ban tư vấn tuyển sinh: 0338293340 - 0889965366

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
DMCA.com Protection Status
0961529898